تبلیغات
میهن خرید| MihanKharid - مستند کدام استقلال ، کدام پرسپولیس
صفحه اصلی -- تعداد خریدهای انجام شده امروز: خرید
محصولات
محصولات
مستند کدام استقلال ، کدام پرسپولیس

 

مستندی بر حوادث و حاشیه های دو تیم استقلال و پیروزی
واقعیتهای تلخ و باور نکردنی بازی بزرگ پایتخت استقلال و پرسپولیس  !مرگ بر فوتبال !مرگ بر استقلال !مرگ بر پرسپولیس
کودکی خردسال 48ساعت تک و تنها در استادیوم مانده است
!اتوبوس شرکت واحد در عرض چند لحظه روانه قبرستان اتوبوسها میشود
 منفجر شدن شیشه اتوبوس روی سر نشینان آن
مادر بزرگ پیر و رنجور برای تماشاچیان ساندویچ درست می کند
...تقابل جشن و پا یکوبی و رقص در مقابل اشک و آه و ماتم واین بار پرسپولیس استقلال را به جای فردوسی پور مسعود ده نمکی
گزارش می کند .
خانواده قربانیان فریاد می کشند
مرگ بر فوتبال،
مرگ بر استقلال
مرگ بر پرسپولیس

کودکی خردسا ل 48ساعت تک و تنها در استا دیوم خوابیده است
بین همه عشقهای دنیا عشق است علی سلطان !!!!!

اتوبوس شرکت واحد در عرض چند لحظه روانه قبرستان اتوبوسها
می شود
منفجر شدن شیشه اتوبوس روی سر نشینان آن
مادر بزرگ پیر و رنجور برای تماشاچیان ساندویچ درست می کند

کودکی خردسا ل 48ساعت تک و تنها در استا دیوم خوابیده است
بین همه عشقهای دنیا عشق است علی سلطان !!!!!

اتوبوس شرکت واحد در عرض چند لحظه روانه قبرستان اتوبوسها
می شود
منفجر شدن شیشه اتوبوس روی سر نشینان آن
مادر بزرگ پیر و رنجور برای تماشاچیان ساندویچ درست می کند


  تعداد: 2  CD   قیمت: 3500 تومان

 محصولات
محصولات
تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه میهن خرید می باشد